Trước khi tiến hành thi công, gia chủ cần chắc chắn về các khoảng thời gian như ngày giờ động thổ, đổ mái… vì làm giá vốn là chuyện hệ trọng nên rất cần sự chuẩn bị cẩn thận và an toàn. Bạn cũng cần lên kế hoạch thi công để chuẩn bị vật liệu đầy đủ. Đến hạng mục nào thì nhập vật liệu của giai đoạn đó, tránh xảy ra tình trạng hỏng hóc, mất mát trong quá trình thi công.   
Theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30-10-2015 của Bộ Xây dựng, tại Điều 6 của thông tư này quy định về việc thi công xây dựng nhà ở như sau:

a. Quản lý trong thi công xây dựng:
– Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn xây dựng và các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề, lân cận;

– Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a khoản này, việc thi công xây dựng được tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình với quy mô tương tự thực hiện. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, chủ nhà phải tham khảo ý kiến của thiết kế để kịp thời xử lý;

– Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thi công xây dựng phải được tổ chức có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định thực hiện. Chủ nhà phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục kèm theo thông tư này và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng.

b. Khuyến khích giám sát thi công xây dựng nhà ở với các nội dung chủ yếu sau:
– Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận;

– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng;

– Kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công; d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.